Søk

Informasjon om sjanger

Litterære sjangre

Litterære sjangre omfatter i vanlig forstand de tre hovedsjangrene poesi, drama og prosa. Det kan gjøres flere videre inndelinger av hver av disse tre sjangrene. Dikt kan blant annet deles inn etter metrikk og innhold. Drama kan deles inn etter innhold, medium eller teknikk m.m.. Wikipedia

Antologi

Litterær sjanger

En antologi er ei tekstsamling, det vil si ei bok med flere litterære tekster, ofte innenfor samme sjanger, men fra forskjellige forfattere. Novelle- og diktantologier er de vanligste typene. Antologier forekommer svært ofte innenfor flere akademiske disipliner, og omtales da gjerne som vitenskapelige antologier. Wikipedia

Sakprosa

Litterære sjangre

Sakprosa er i hverdagslig språkbruk alle tekster som ikke er skjønnlitteratur – alle de tekstene i samfunnet som ikke uten videre kan kalles romaner, noveller, dramatikk eller lyrikk. Sakprosa kan også kalles faglitteratur. Sakprosa som har som mål å være til praktisk hjelp omtales ofte som brukslitteratur. Wikipedia

Lyrikk

Litterære sjangre

Lyrikk eller lyrisk diktning er en av de tre skjønnlitterære hovedsjangrene, ved siden av epikk og drama. Lyriske sjangre finnes det flere av. Stev og joik er eksempler som har vært utbredt i Skandinavia. Ordet lyrikk kommer fra det greske ordet lyra, altså musikkinstrumentet «lyre». Wikipedia

Skjønnlitteratur

Skjønnlitteratur, fra det eldre begrepet «den skjønne litteraturen», fra fransk belles lettres, «skjønne skrifter», er en fellesbetegnelse for litterært skrevne verker hvor hensikten er å formidle dikteriske eller poetiske verdier. Wikipedia