Persondatapolitikk

 1. GENERELT
  1. Denne politikken om behandling av personopplysninger ("Persondatapolitikk") beskriver, hvorledes BokLibris AS (BokLibris.no) samler inn og behandler opplysninger om deg.
  2. Persondatapolitikken gjelder for personopplysninger, som du oppgir til oss, eller som vi samler inn via BokLibris.no
  3. BokLibris AS er dataansvarlig for dine personopplysninger. All henvendelse til BokLibris AS kan skje via kontaktopplysningerne anført under pkt. 7.
 2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG, TIL HVILKE FORMÅL OG RETTSGRUNDLAGET FOR INNSAMLING OG BEHANDLING
  1. Når du besøker BokLibris.no, samler vi inn automatisk opplysninger om deg og ditt bruk av BokLibris.no, for eksempel om hvilken type browser du bruker, hvilke søketermer du bruker på nettbutikken, din IP-adresse, herunder din nettverkslokasjon, og informasjon om din computer.
   1. Formålet er at optimere brukeropplevelsen og Hjemmesidens funksjon, samt foreta målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook, Instagram og Google. Denne behandlingen av opplysninger er nødvendig for, at vi kan ivareta våre interesser i å forbedre BokLibris.no samt vise deg relevante tilbud og nyheter.
   2. Rettsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
  2. Når du kjøper et produkt eller kommuniserer med oss på Hjemmesiden, samler vi inn de opplysninger, du selv avgir, for eksempel. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåte, opplysninger om hvilke produkter du kjøper og eventuelt har returnert, leveringsønsker, samt opplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretatt.
   1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og for øvrig oppfylle vår avtale med deg, herunder for at kunne administrere dine rettigheter til å returnere og reklamere. Opplysninger om dine kjøp kan vi også behandle for å overholde lovkrav, herunder til bokføring og regnskap. Opplysninger om kjøp oppbevares i SmartWeb og Visma. Ved kjøp samles IP-adressen med det formål å ivareta vår interesse i å kunne forhindre svikt.
   2. Rettsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
   3.  
  3. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER
  4. Opplysninger om ditt navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og spesifikke leveringsønsker videresendes til Postnord, Bring/Posten Norge eller en transportør, som leverer kjøpte varer til deg.
  5. Ordreopplysninger oppbevares i SmartWeb og Visma. Formålet er å etterkomme regnskapslovens krav om oppbevaring av disse data i 5 år.

 

  1. DINE RETTIGHETER
  2. Med et formål om å skape åpenhet omkring behandlingen av dine opplysninger skal vi, som dataansvarlig, opplyse deg om dine rettigheter.
  3. Innsiktsretten
   1. Du har til enhver tid rett til å be oss om opplysning om blant annet, hvilke opplysninger vi har registrert om deg, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier av personopplysninger og mottagere av opplysninger som evt. måtte eksistere, samt opplysning om hvorfra opplysningene stammer.
   2. Du har rett til å få utlevert en kopi av personopplysninger fra deg som vi har behandlet. Hvis du ønsker en kopi av dine personopplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@boklibris.no
   3. Du kan bli bedt om å dokumentere at du er den du gir deg ut for å være. Dette for å verne om dine personlige data.
  4. Retten til berigtigelse
   1. Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av oss. Blir du oppmerksom på at det er feil i de opplysninger som vi har registrert om deg oppfordres du til å rette skriftlig henvendelse til oss, så opplysningene kan bli korrigert.
   2. Opplysninger, som er samlet inn i forbindelse med din opprettelse som bruker med login, har du selv mulighet til å korrigere via log-in til din brukerprofil.
  5. Retten til sletting
   1. I visse tilfeller har du rett til at få alle eller deler av dine personopplysninger slettet av oss, for eksempel hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har et annet rettsgrunnlag for å fortsette behandlingen av din data. I tilfeller hvor behandling av dine opplysninger er nødvendig, for eksempel for at vi skal kunne overholde våre rettslige forpliktelser, eller for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, er vi ikke forpliktet til å slette dine personopplysninger.
  6. Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring  
   1. Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til for eksempel å kun bestå av oppbevaring. Eksempelvis hvis du mener at de opplysninger vi behandler om deg ikke er korrekte. 
  7. Retten til dataportabilitet
   1. Du har i visse tilfeller rett til å få personopplysninger som du selv har gitt oss utlevert i et strukturert, anvendelig og maskinlesbart format. Du har rett til overføring av disse opplysninger til en annen dataansvarlig.
  8. Retten til innsigelse
   1. Du har til enhver tid rett til å utføre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, med tanke på direkte markedsføring, herunder den profilering som foretas for at kunne målrette vår direkte markedsføring.
   2. Du har videre til enhver tid rett til på grunn av din personlige situasjon å foreta innsigelse mot behandling av dine personopplysninger som vi foretar på grunnlag av vår legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
  9. Retten til å angre samtykke
   1. Du har til enhver tid rett til å angre samtykket du har gitt oss til behandling av personopplysninger. Hvis du angrer ditt samtykke, ber vi deg om at du kontakter oss på hans-arne@online.no  
  10. Retten til å klage
   1. Du har til enhver tid rett til å klage til Datatilsynet, Tollbugata 3, 0152 Oslo på vår behandling av dine personopplysninger. Klagen kan sendes per mail til postkasse@datatilsynet.no eller telefon +47 22 39 69 00.
 1. SLETTING AV PERSONDATA
  1. Opplysninger samlet inn om ditt bruk på vår Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort bruk av Hjemmesiden i løpet av 1 år.
  2. Opplysninger samlet inn i forbindelse med din påmelding av vårt nyhetsbrev slettes, når dit samtykke til nyhetsbrev trekkes tilbake, med mindre vi har et annet grunnlag for behandling og oppbevaring av opplysningene.
  3. Opplysninger samlet inn i forbindelse med kjøp du har gjennomført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil i utgangspunktet bli slettet i utløpet av det kalenderåråret 3 år etter du har foretatt et kjøp. Opplysninger kan dog lagres i lengre tid, hvis vi har et legitimt behov for lengre oppbevaring, for eksempel hvis det er nødvendig for at rettskrav blir fulgt, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring er nødvendig for at vi kan oppfylle lovkrav. Regnskapsdata oppbevares i 5 år til utgangen av et regnskapsår for å oppfylle bokføringslovens krav.
 2. SIKKERHET
  1. Vi har utført passende tekniske og organisatoriske sikkerhetskontroller for at personopplysninger sikres, ikke kommer på avveie, ulovlig forsvinner, slettes, endres eller misbrukes.
  2. Kun medarbeidere som har et reelt behov for adgang til dine personopplysninger for å utføre sitt arbeid har adgang til disse.
 3. KONTAKTOPPLYSNINGER
  1. BokLibris AS er dataansvarlig for de persondata som samles inn via Hjemmesiden.
  2. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger til denne Persondatapolitikken eller ønsker å  bruke en eller flere av dine rettigheter beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

   BokLibris AS
   Storlinna 23
   2760 Brandbu

Telefon 22125062
E-post kontakt@boklibris.no

 

 1. ENDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
  1. Foretar vi endringer i Persondatapolitikken vil du bli orientert om dette ved ditt neste besøk på www.BokLibris.no
 2. Oppdatert
  1. Oppdatert av BokLibris AS (BokLibris.no)  den 01.10.2022